Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn’s medaljefest på Københavns Rådhus d.7/5 2013

Stort tillykke til alle de nye svende!